O nás


Naše společnost byla založena v roce 1993 v počtu 5-ti zaměstnanců a k dnešnímu dni je kmenová základna rozšířena na 20 zaměstnanců.

Hlavní náplní firmy je dodávka a montáž, STL a NTL plynovodů, zdravotechniky, vytápění včetně vzduchotechniky, rozvody tech. plynů, stlačeného

vzduchu, kanalizace a stavebních prací.

Na výše uvedené dodávky a montáže zajišťujeme rovněž zpracování projektové dokumentace.

Základním cílem naší společnosti je trvalý a odpovědný přístup k obchodním partnerům a jejich požadavkům na prováděné práce, dodací lhůty

a kvalitu díla.